Cassage

Cassage de Shihan

Baton de basseball

Octobre 2016

Mars 2015

Novembre 2014

Fevrier 2014

Novembre 2013

Mars 2013

Novembre 2012

Mars 2012

Novembre 2011

Enfant mars 2011

Adulte mars 2011

Enfant octobre 2010

Adulte octobre 2010

Enfant mai 2010

Adulte mai 2010

Enfant novembre 2009

Adulte novembre 2009

Enfant mars 2009

 

Adulte mars 2009

Enfant novembre 2008

Adulte novembre 2008

Enfant mars 2008

Adulte mars 2008